New Episode of the No Fear of Falling Podcast: Daša Grm

New Episode of the No Fear of Falling Podcast: Farnaz Esmaeilzadeh
July 31, 2018
New Episode of the No Fear of Falling Podcast: Matt Perry
October 5, 2018

New Episode of the No Fear of Falling Podcast: Daša GrmThis episode takes us into the world of figure skating, and to Slovenia, where we talked with multiple time National Champion Da?a Grm. She’s been competing on the ISU circuit for a number of years, including multiple appearances at the European and World Championships; and has spearheaded the development and interest in the sport in her country. We spoke about her journey, what she’s learned along the way, and about her quest not for results and placings, but for personal growth and to push herself so she will have no regrets.

Ta epizoda nas vodi v svet drsanja in v Slovenijo, kjer smo se pogovarjali z ve?kratnim dr?avnim prvakom Da?a Grm. ?e vrsto let tekmuje na vezju ISU, vklju?no z ve?kratnimi nastopi na evropskem in svetovnem prvenstvu; in je vodila razvoj in zanimanje za ?port v svoji dr?avi. Govorili smo o njenem potovanju, o tem, kar se je nau?ila na poti, in o njenem prizadevanju za rezultate in placanja, ampak za osebno rast in se potisnila, da ne bo ob?alovala.

Instagram

Personal Blog

Check out this episode!

Comments are closed.